voorlichtings over het omgaan met sociale media en digitalisering

De voorlichting over sociale media en digitalisering richtte zich op het belang van digitale geletterdheid en online veiligheid. Deelnemers werden g1eïnformeerd over privacy-instellingen, het herkennen van online risico’s en het bevorderen van positief online gedrag. Er werden tips gedeeld over het beheren van schermtijd en het vinden van een gezonde balans tussen online en offline activiteiten. Tevens werd benadrukt hoe digitale tools kunnen worden gebruikt voor educatieve en professionele ontwikkeling.

  1. ↩︎

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *